Egret社区

Spine第三方库

2021-4-16 13:56
6408
当动效中透明度改变的时候,会影响当前动效的显示,有时能显示,有时不能显示,请问现在有解决方案吗?
分享到 :
0 人收藏

8 个回复

倒序浏览
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-16 14:34:11
@app小王子  大佬能否抽空看一下
app小王子  社区管理员 | 2021-4-16 17:48:35
spine动画吗?那个第三方库?
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-19 13:05:06
app小王子 发表于 2021-4-16 17:48
spine动画吗?那个第三方库?

是的  spine动画
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-19 13:07:02
spine-egret-runtimes.d.ts   我在网上找了一个,一年前的有关的,现在添加的时候,加载完一次之后再重新加载的时候会报错,而且加载的时候有透明度的动画,显示有异常
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-19 13:11:03
app小王子 发表于 2021-4-16 17:48
spine动画吗?那个第三方库?

是的  动画涉及到透明度的时候,显示异常,除此之外,当我在一个界面中加载完一个动画,关闭界面,或者在别的界面中添加的时候就报错                                                                                           page.texture.setFilters(page.minFilter, page.magFilter);
                    page.texture.setWraps(page.uWrap, page.vWrap);
                    page.width = page.texture.getImage().width;
                    page.height = page.texture.getImage().height;
这里的page.texture 中img就变成null了,找不到什么原因
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-19 13:13:44
app小王子 发表于 2021-4-16 17:48
spine动画吗?那个第三方库?

用的是spine-egret-runtimes.d.ts这个库
jsjgjbzhang  登堂入室 | 2021-4-19 15:57:26
这个我已经解决了,有偿出源码
MrFengxw  登堂入室 | 2021-4-20 17:12:07
已解决,
由于第一次动效的添加,当第二次加载png文件的时候,img获取不到,我这边做的处理:
var texture = RES.getRes(name+"_png");

        var bitmapdata = new egret.BitmapData(texture.bitmapData);

        var img = new Image();
        img.src = bitmapdata.source.source.src;
        img.crossOrigin = '*';
        var bdForSpine = new egret.BitmapData(img);
        bdForSpine.source = img;
        bdForSpine.height = bitmapdata.source.source.height;
        bdForSpine.width = bitmapdata.source.source.width;

        var textureForSpine = new egret.Texture();
        textureForSpine.bitmapData = bdForSpine;
来确保不动原资源的,这样就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|京网文[2014]0791-191号|京ICP证150115号|Egret社区 ( 京ICP备14025619号 )

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2019 Comsenz Inc.

返回顶部